Thông tin liên hệ

Trung tâm kinh doanh dự án Thái Bình Dragon City

Địa chỉ: Tầng 1, trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Km3+500, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình

Số điện thoại: 18009066

Email: dragonhomes@dragongroup.co